گزارش تصویری از دوره آموزشی سوگواره یاس نبوی

این همایش با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه در سالن همایش‌های امامزاده سید علی علیه السلام شهر مقدس قم برگزار شد

 

photo 2020-01-21 20-37-26
photo 2020-01-21 20-37-29
photo 2020-01-21 20-37-30
photo 2020-01-21 20-37-32
photo 2020-01-21 20-37-33
photo 2020-01-21 20-37-34
photo 2020-01-21 20-37-35
photo 2020-01-21 20-37-35 2
photo 2020-01-21 20-37-36
photo 2020-01-21 20-37-36 2
photo 2020-01-21 20-37-37
photo 2020-01-21 20-37-38
photo 2020-01-21 20-37-38 2
photo 2020-01-21 20-37-39
photo 2020-01-21 20-37-39 2
photo 2020-01-21 20-37-40
photo 2020-01-21 20-37-41
photo 2020-01-21 20-37-41 2
photo 2020-01-21 20-37-42
photo 2020-01-21 20-37-42 2
photo 2020-01-21 20-37-44
photo 2020-01-21 20-37-45
photo 2020-01-21 20-37-46
photo 2020-01-21 20-37-47