انتشار فایل صوتی دروس همایش

انتشار فایل صوتی دروس همایش

جهت سهولت در دسترسی، فایل های صوتی همه اساتید بزرگوار منتشر شد

شما می توانید دروس را استماع کرده و سپس با مراجعه با سامانه آموزش مجازی غدیریه در آزمون مربوطه شرکت کنید

 

دانلود تمامی فایل ها به صورت فایل فشرده (zip)

 

نام
پخش
اندازه
مدت زمان
ghadiriam.ir
Ostad Farahzad 01

2.8 MB
23:05 min
پوشش: ghadiriam.ir (Ostad Farahzad 01)
ghadiriam.ir
Ostad Farahzad 02

2.6 MB
21:44 min
پوشش: ghadiriam.ir (Ostad Farahzad 02)
ghadiriam.ir
Ostad Foadian 01

2.6 MB
22:15 min
پوشش: ghadiriam.ir (Ostad Foadian 01)
ghadiriam.ir
Ostad Foadian 02

2.8 MB
23:16 min
پوشش: ghadiriam.ir (Ostad Foadian 02)
ghadiriam.ir
Ostad Ganji 01

2.7 MB
22:38 min
پوشش: ghadiriam.ir (Ostad Ganji 01)
ghadiriam.ir
Ostad Ganji 02

2.5 MB
21:26 min
پوشش: ghadiriam.ir (Ostad Ganji 02)
ghadiriam.ir
Ostad HashemiNejad 01

2.8 MB
23:22 min
پوشش: ghadiriam.ir (Ostad HashemiNejad 01)
ghadiriam.ir
Ostad HashemiNejad 02

2.5 MB
20:57 min
پوشش: ghadiriam.ir (Ostad HashemiNejad 02)
ghadiriam.ir
Ostad HoseiniGhomi 01

2.5 MB
21:08 min
پوشش: ghadiriam.ir (Ostad HoseiniGhomi 01)
ghadiriam.ir
Ostad HoseiniGhomi 02

2.7 MB
23:11 min
پوشش: ghadiriam.ir (Ostad HoseiniGhomi 02)
ghadiriam.ir
Ostad Kafi 01

2.8 MB
23:26 min
پوشش: ghadiriam.ir (Ostad Kafi 01)
ghadiriam.ir
Ostad Kafi 02

2.5 MB
21:04 min
پوشش: ghadiriam.ir (Ostad Kafi 02)
ghadiriam.ir
Ostad Kafil 01

2.7 MB
22:03 min
پوشش: ghadiriam.ir (Ostad Kafil 01)
ghadiriam.ir
Ostad Kafil 02

2.9 MB
24:37 min
پوشش: ghadiriam.ir (Ostad Kafil 02)
ghadiriam.ir
Ostad Mahmoodi 01

2.6 MB
22:14 min