امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه معتقد باشد كه امام به آن‌چه در دست مردم است احتیاج دارد، كافر است. بلكه مردم نيازمندند كه امام از آن‌ها بپذيرد.‏